Kariera
Kariera
 
In?ynier ds. wdro?eń oprogramowania CAD/CAM VISI

Opis stanowiska:
- wdro?enia oprogramowania VISI
- prowadzenie szkoleń dla Klienta
- prowadzenie prezentacji oprogramowania VISI, dostosowanej do potrzeb Klienta
- tworzenie postprocesorów do maszyn numerycznych

Wymagania:
- wykszta?cenie wy?sze techniczne
- preferowane do?wiadczenie na stanowisku konstruktora, technologa, programisty lub operatora maszyn CNC
- znajomo?? programowania maszyn numerycznych CNC
- wysoka motywacja wewn?trzna do wykonywania zadań
- Prawo jazdy kat. B

Oferujemy:
- prac? w wiod?cej na rynku firmie, oferuj?cej pe?ne wdro?enie systemów wspomagaj?cych programowanie maszyn sterowanych numerycznie CNC
- dobre warunki zatrudnienia
- system profesjonalnych szkoleń krajowych i zagranicznych
- prac? w m?odym, dynamicznym i kompetentnym zespole
- mo?liwo?ci rozwoju zawodowego
- atrakcyjne wynagrodzenie

Oferty zawieraj?ce CV ze zdj?ciem oraz list motywacyjny prosimy przes?a? na adres e-mail: rekrutacja@verashape.com (w tytule wiadomo?ci wpisuj?c: In?ynier ds. Wdro?eń oprogramowania VISI - Miasto).
 
In?ynier ds. sprzeda?y oprogramowania CAD/CAM VISI

Opis stanowiska:
- sprzeda? oprogramowania CAD/CAM
- aktywne poszukiwanie nowych klientów
- opieka nad Klientami Firmy
- negocjacje warunków handlowych
- nadzór nad realizacj? zamówień
- utrzymywanie bardzo dobrych relacji z Klientami

Wymagania:
- podstawowa znajomo?? oprogramowania CAx
- entuzjazm i pasja w dzia?aniu
- wykszta?cenie wy?sze
- ?atwo?? w nawi?zywaniu kontaktów biznesowych
- samodzielno?? i ch?? d??enia do obranych celów
- prawo jazdy kat. B

Oferujemy:
- atrakcyjne warunki finansowe i stabilne zatrudnienie
- niezb?dne narz?dzia pracy (telefon, laptop, samochód)
- interesuj?c? prac? pe?n? wyzwań
- du?? samodzielno?? dzia?ań

Aplikacje zawieraj?ce CV z klauzul? o ochronie danych osobowych i list motywacyjny przesy?a? prosimy na adres: rekrutacja@verashape.com (w tytule wiadomo?ci wpisuj?c nazw? stanowiska - Miasto).