Zamów Newsletter

 

Imi?:
Email:
 

 

Zgodnie z art.23 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 poz 883) o?wiadczam, ?e wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych przez Edgecam. Dane osobowe oraz adres e-mail nie s? udost?pniane innym podmiotom. Wys?anie formularza jest jednoznaczne z wyra?eniem zgody na przesy?anie drog? elektroniczn? informacji handlowych przez Edgecam zgodnie z "Ustaw? o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn?" (Dz.U. Nr 144, poz 1204).